Trang chủ Chính sách Chính sách Thanh toán

Chính sách Thanh toán

Quý khách có thể lựa chọn thanh toán theo các phương thức sau:

1. THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT

1.1 Thanh toán tại địa điểm nhận hàng

Quý khách có thể thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt khi mua hàng tại địa điểm nhận hàng theo thỏa thuận.

1.2 Thanh toán tại văn phòng, chi nhánh 

Quý khách có thể thanh toán tiền mặt tại văn phòng, chi nhánh gần nhất khi mua hàng.

2. THANH TOÁN BẰNG HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN

 

 

Tư vấn đặt hàng