Mô tả sản phẩm Thông tin sản phẩm

Trang chủ Dự án Dây chuyền đóng gói Dây chuyền đóng gói cho nhà máy Thái Linh

Mô tả sản phẩm

Dây chuyền đóng gói cho nhà máy Thái Linh STC Machine

Tên dự án Dây chuyền đóng gói Chủ đầu tư   Vị trí   Quy mô 10.000m2 Tiến độ Đã hoàn thà

Đặt hàng ngay

Thông tin sản phẩm

Tên dự án

Dây chuyền đóng gói

Chủ đầu tư  
Vị trí  
Quy mô 10.000m2
Tiến độ Đã hoàn thành
Tư vấn đặt hàng