Máy làm viên nang mềm

Máy làm viên nang mềm

  • NH00354

Máy thuờng đuợc sử dụng trong các ngành thực phẩm, dược phẩm. Các sản phẩm tiêu biểu như: viên dầu cá sáng mắt, viên dầu gấc, các loại dầu thực vật khác.

Bình luận