MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

Máy buộc dây PE tự động CY-25FLIII

Liên hệ

 • Chiều dài vật thể                   : Max Dài85cm
 • Chiều cao vật thể                  : Max 2.2cm
 • Đường kính vật thể               : Max 2.5cm
 • Độ sâu bàn thao tác              : 36cm
 • Điện nguồn                            : 220V, 50/60Hz, 1 Phase.
 • Công suất máy                      : 1/4HP.
 • Kích thước máy                     : Dài 148cm- Rộng 59cm- Cao115cm.
 • Trọng lượng máy                  : 180kg.
Mua hàng

Máy buộc dây PE tự động CY-80

Liên hệ

 • Chiều dài kiện hàng              : Max Dài75cm- Min20cm
 • Chiều rộng kiện hàng           : Max Rộng80cm- Min16cm
 • Độ sâu bàn thao tác              : 36cm
 • Điện nguồn                            : 220V, 50/60Hz, 1 Phase.
 • Công suất máy                      : 1/2HP.
 • Kích thước máy                     : Dài 124cm- Rộng 120m- Cao180cm.
 • Trọng lượng máy                  : 225kg.
Mua hàng

Máy buộc dây PE tự động CY-75

Liên hệ

 • Chiều dài kiện hàng              : Max Dài75cm- Min12cm
 • Chiều rộng kiện hàng           : Max Rộng75cm- Min12cm
 • Độ sâu bàn thao tác              : 36cm
 • Điện nguồn                            : 220V, 50/60Hz, 1 Phase.
 • Công suất máy                      : 1/2HP.
 • Kích thước máy                     : Dài 110cm- Rộng 115m- Cao175cm.
 • Trọng lượng máy                  : 210kg.
Mua hàng

Máy buộc dây PE tự động CY-60

Liên hệ

 • Chiều dài kiện hàng              : Max Dài60cm- Min9cm
 • Chiều rộng kiện hàng           : Max Rộng60cm- Min5cm
 • Độ sâu bàn thao tác              : 26cm
 • Điện nguồn                            : 220V, 50/60Hz, 1 Phase.
 • Công suất máy                      : 1/4HP.
 • Kích thước máy                     : Dài 102cm- Rộng103cm- Cao158cm.
 • Trọng lượng máy                  : 160kg.
Mua hàng

Máy buộc dây PE tự động CY-50

Liên hệ

 • Chiều dài kiện hàng              : Max Dài50cm- Min9cm
 • Chiều rộng kiện hàng           : Max Rộng45cm- Min5cm
 • Độ sâu bàn thao tác              : 23cm
 • Điện nguồn                            : 220V, 50/60Hz, 1 Phase.
 • Công suất máy                      : 1/4HP.
 • Kích thước máy                     : Dài 90cm- Rộng84cm- Cao145cm.
 • Trọng lượng máy                  : 165kg.
Mua hàng

Máy buộc dây PE tự động CY-45

Liên hệ

 • Chiều dài kiện hàng              : Max Dài45cm- Min9cm
 • Chiều rộng kiện hàng           : Max Rộng40cm- Min5cm
 • Độ sâu bàn thao tác              : 23cm
 • Điện nguồn                            : 220V, 50/60Hz, 1 Phase.
 • Công suất máy                      : 1/4HP.
 • Kích thước máy                     : Dài 90cm- Rộng80cm- Cao140cm.
 • Trọng lượng máy                  : 140kg.
Mua hàng

Máy quấn màng pallet PW-1821AR+PW-1818FC

Liên hệ

 • Chất liệu màng quấn             : Màng Pallet( Màng tĩnh điện).
 • Khổ rộng cuộn màng             : Dài1500m x Rộng500mm
 • Độ dày của màng                  : 17- 35micron.
 • Đường kính bàn xoay           : 1800mm.
 • Tốc độ quay của bàn xoay   : 5- 15 vòng/phút.
 • Kích thước kiện hàng           : Max Dài2000mm x Rộng2000mm x Cao2100mm.
 • Chiều cao kiện hàng             : Max 2100mm.
 • Trọng lượng kiện hàng         : Max=1500kg.
 • Điện nguồn                            : 220V, 50/60Hz, 1 Phase.
 • Công suất máy                      : 1HP.
 • Nguyên lý bàn xoay              : Bằng xích và  dùng hãm phanh từ.
 • Kích thước máy                     : Dài 3000mm x Rộng 1800mm x Cao2710mm.
 • Trọng lượng máy                  : 787kg.
Mua hàng

Máy quấn màng pallet PW-1621AL-PF

Liên hệ

 • Chất liệu màng quấn             : Màng Pallet( Màng tĩnh điện).
 • Khổ rộng cuộn màng             : 500mm.
 • Độ dày của màng                  : 17-35micron.
 • Đường kính bàn xoay           : 1650mm.
 • Tốc độ quay của bàn xoay   : 5-15vòng/phút.
 • Kích thước kiện hàng           : Max Dài 1500mm- Rộng1500mm- Cao2100mm.
 • Chiều cao kiện hàng             : Max 2100mm
 • Trọng lượng kiện hàng         : Max=2.000kg.
 • Điện nguồn                            : 220V, 50/60Hz, 1 Phase.
 • Công suất motor bàn xoay   : 1HP.
 • Công suất motor cari film     : 1/2HP.
 • Nguyên lý thắng                    : Máy sử dụng bộ thắng từ.
 • Nguyên lý điều khiển            : Máy sử dụng PLC.
 • Kích thước máy                     : Dài 2065mm- Rộng 2855mm- Cao2422mm.
 • Trọng lượng máy                  : 920kg.
Mua hàng

Máy quấn màng pallet PW-1521RTJ-T2

Liên hệ

 • Chất liệu màng quấn             : Màng Pallet(Màng tĩnh điện).
 • Khổ rộng cuộn màng            : ≤ 500mm, đường kính ngoài cuộn màng ≤ 280mm.
 • Độ dày của màng                  : 17- 35micron.
 • Đường kính bàn xoay           : 1500mm.
 • Tốc độ quay của bàn xoay   : 5-12vòng/phút.
 • Kích thước kiện hàng           : Max Dài 1500mm x Rộng1500mm x Cao2100mm.
 • Chiều cao kiện hàng             : Max 2100mm.
 • Trọng lượng kiện hàng         : Max=1.500kg.
 • Điện nguồn                            : 220V, 50/60Hz, 1 Phase.
 • Công suất motor bàn xoay   : 1.12KW.
 • Công suất motor catri film    : 1/2HP.
 • Nguyên lý thắng                    : Máy sử dụng bộ thắng từ.
 • Nguyên lý điều khiển            : Máy sử dụng PLC.
 • Kích thước máy                     : Dài 2800mm x Rộng 1600mm x Cao2400mm.
 • Trọng lượng máy                  : 600kg.
Mua hàng

Máy quấn màng pallet PW-1521R-T2

Liên hệ

 • Chất liệu màng quấn             : Màng Pallet( Màng tĩnh điện).
 • Khổ rộng cuộn màng             : 500mm.
 • Độ dày của màng                  : 17-35micron.
 • Đường kính bàn xoay           : 1650mm.
 • Tốc độ quay của bàn xoay   : 5-15vòng/phút.
 • Kích thước kiện hàng           : Max Dài 1500mm- Rộng1500mm- Cao2100mm.
 • Chiều cao kiện hàng             : Max 2100mm
 • Trọng lượng kiện hàng         : Max=2.000kg.
 • Điện nguồn                            : 220V, 50/60Hz, 1 Phase.
 • Công suất motor bàn xoay   : 1HP.
 • Công suất motor cari film     : 1/2HP.
 • Nguyên lý thắng                    : Máy sử dụng bộ thắng từ.
 • Nguyên lý điều khiển            : Máy sử dụng PLC.
 • Kích thước máy                     : Dài 2065mm- Rộng 2855mm- Cao2422mm.
 • Trọng lượng máy                  : 920kg.
Mua hàng