Trang chủ Dự án Nhà máy sản xuất Dược phẩm, TPCN

Nhà máy sản xuất Dược phẩm Linh An

Thông tin dự án

Tên dự án

Nhà máy sản xuất Dược phẩm, TPCN

Chủ đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TPCN
Vị trí  
Quy mô  
Tiến độ Đã hoàn thành

Hình ảnh dự án

Tư vấn đặt hàng