Trang chủ Dự án Nhà máy sản xuất mỹ phẩm

Nhà máy sản xuất mỹ phẩm Vimax

Thông tin dự án

Tên dự án Nhà máy sản xuất mỹ phẩm
Chủ đầu tư  
Vị trí Hà Nội
Quy mô 10.000m2
Tiến độ Đã hoàn thành

Hình ảnh dự án

Tư vấn đặt hàng