Mô tả sản phẩm Thông tin sản phẩm

Trang chủ Dự án Nhà máy sản xuất thực phẩm Nhà máy sản xuất thực phẩm

Mô tả sản phẩm

Nhà máy sản xuất thực phẩm STC Machine

Tên dự án Nhà máy sản xuất thực phẩm Chủ đầu tư   Vị trí   Quy mô 10.000m2 Tiến độ Đã hoà

Đặt hàng ngay

Thông tin sản phẩm

Tên dự án Nhà máy sản xuất thực phẩm
Chủ đầu tư  
Vị trí  
Quy mô 10.000m2
Tiến độ Đã hoàn thành
Tư vấn đặt hàng