Trang chủ Dự án Nhà máy sản xuất thuốc thú y

Nhà máy sản xuất thuốc thú y Hòa Nam

Thông tin dự án

Tên dự án Nhà máy sản xuất thuốc thú y
Chủ đầu tư  
Vị trí  
Quy mô 34.000m2
Tiến độ Đã hoàn thành

Hình ảnh dự án

Tư vấn đặt hàng